Savski vjesnik No. 13 i No. 14 – redizajn

Sava-River-Basin3

Grafički dizajn

Sava-River-Basin2

Tisak

Sava-River-Basin1

Tisak

SavaDay

Plakat za Dan Save