Komunikacija

communication

Skup pojedinaca u organizaciji može fukcionirati kao dezorijentirana grupa samo ako među njima vlada neučinkovita komunikacija. Da biste stvorili učinkovitu komunikaciju, potreban je strateški plan komunikacije. Strateški plan komunikacije glavni je plan razmjene kvalitetnih informacija. Komunikacijski plan je jezgra komunikacijske strategije upravljanja. On koordinira komunikacijske aktivnosti s misijom, kratkoročne i dugoročne ciljeve, strategije i taktike organizacije na mjerljiv način.

Komuniciramo izravno, komuniciramo vizualno!

U čemu smo stručni?

Brendiranje
Organizacija
Upravljanje
Marketing
Promocija
Oglašavanje
Komunikacija

Marketing i promocija

marketing

Dvije ključne riječi – potrošač i dobit. Tradicionalni marketing podrazumijeva prodiranje u svijest potrošača i prilagodbu e proizvodnje ili usluge koja će udovoljiti potrebama tog istog potrošača te u isto vrijeme donijeti zaradu dobavljačima. To je jednostavna razmjena novca za robu ili usluge.

Četiri “P” – proizvod, mjesto, cijena i promocija (eng. product, place, price, promotion) = čine uspješnu marketinšku kampanju – kažu marketinški stručnjaci i teoretičari.

PR vještine, društvena znanost analizanja trendova i predviđanje njihovih učinaka, savjetnik su direktorima tvrtki da uvedu planirane programe koji istovremeno služe interesima tvrtke i javnosti u isto vrijeme.

PR koriste znanje i iskustvo iz brojnih područja, preklapaju se s drugim disciplinama i sklonije su ih uključiti nego isključiti.

Oglašavanje

Media Signpost Showing Internet Television Newspapers Magazines

Oglašavanje predstavlja najuvjerljiviju poruku o proizvodu ili usluzi po najnižoj cijeni. Oglas govori o onome vidite sebe, a PR govori o tome kako vas drugi vide.

Oni koji se tržišnom komunikacijom bave profesionalno, dijele je na “klasično” oglašavanje ili “above the line” (ATL) i sve ostalo što nazivaju “below the line” (BTL). U klasično oglašavanje spadaju tisak, TV, radio, a pod ostalo spadaju prodajna mjesta, odnosi s javnošću (PR), takozvani direktni marketing i odnosni marketing.

Optimalno oglašavanje se događa kada je vaše oglašavanje preslika vašeg PR-a.

Pogledajte naš portfolio

Marketinška komunikacija temeljni je i složeni dio marketinških napora tvrtke. Marketinška komunikacija ima dva cilja. Prvi je stvaranje i održavanje preferencije i potražnje za proizvodom. Drugi je skraćivanje ciklusa prodaje.